magyar

Isten, örökkévaló Lélek, együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testet-öltésben és a megváltásban. Õ ihlette a Szentírás íróit, Õ töltötte be Krisztus életét erővel, Õ vonzza és győzi meg az embereket, Ő újítja meg és formálja Isten képére azokat, akik engedelmeskednek. Azért küldte el az Atya és a Fiú, hogy mindig gyermekeivel legyen; az egyháznak lelki ajándékokat adjon és Krisztus bizonyságtevő szolgálatára képesítsen; és a Szentírással összhangban minden igazságra elvezessen (1Móz 1:1-2; Lk 1:35; 4:18; Apcs 10:38; 2Pét 1:21; 2Kor 3:18; Ef 4:11-12; Apcs 1:8; Ján 14:16-18,26; 15:26-27; 16:7-13).