magyar

Isten, örökkévaló Atya, a teremtő, a forrás, a megtartó és minden teremtmény ura. Igazságos és szent, irgalmas és könyörületes, késedelmes a haragra, bővölködő az állhatatos szeretetben és hűségben. A Fiúban és a Szentlélekben meglevő tulajdonságok és erők az Atya kinyilatkoztatásai (1Móz 1:1; Jel 4:11; 1Kor 15:28; Ján 3:16; 1Ján 4:8; 1Tim 1:17; 2Móz 34:6-7; Ján 14:9).