magyar

A Szentírás, az Ó - és Újtestamentum, Isten írott szava. Ő annak elmondására és leírására ihlette szent embereit, amire a Szentlélek indította őket. Igéjében Isten mindent közölt az emberrel, ami a megváltáshoz szükséges. A Szentírás Isten akaratának tévedhetetlen kinyilatkoztatása. Ez a jellem mércéje, a tapasztalatok próbája, a hitelvek mérvadó kinyilatkoztatása és Isten történelmi cselekedeteinek megbízható forrása (2Pét 1:20-21; 2Tim 3:16-17; Zsolt 119:105; Péld 30:5-6; Ésa 8:20; Ján 17:17; 1Thessz 2:13; Zsid 4:12).